◄ Terug

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik iemand aanmelden voor bewindvoering?

Aanmelden voor bewindvoering kan per e-mail aan info@sbbzomerland.nl Na ontvangst van je aanmelding nemen wij contact met je op en ontvang je van ons een intakeformulier. Dit formulier vul je in, eventueel samen met je persoonlijk begeleider. Het ingevulde formulier stuur je terug aan info@sbbzomerland.nl Hierna plannen we een kennismakingsgesprek met de bewindvoerder. Als alle gegevens compleet zijn en SBB Zomerland heeft zich bereid verklaard om de bewindvoering op zich te nemen, wordt de aanvraagprocedure bij de rechtbank in gang gezet (zie vraag “Hoe gaat de aanvraagprocedure voor bewindvoering in zijn werk?”).

Hoe kan ik iemand aanmelden voor inkomensbeheer?

Aanmelden voor inkomensbeheer kan per e-mail aan info@sbbzomerland.nl Na ontvangst van de aanmelding nemen wij contact met u op en ontvangt u van ons een intakeformulier. Hierna plannen we een kennismakingsgesprek om te kijken welke vorm van inkomensbeheer gewenst en/of passend is.

Hoe gaat de aanvraagprocedure voor bewindvoering in zijn werk?

(zie vraag “Hoe kan ik iemand aanmelden voor bewindvoering?“) De aanvraagprocedure voor bewindvoering begint met het indienen van een verzoek bij de Kantonrechter. De bewindvoerder help bij het invullen van de benodigde formulieren voor de rechtbank. Als de kantonrechter alle benodigde stukken heeft ontvangen, volgt een zitting bij de Rechtbank, waarvoor de betrokkenen worden opgeroepen en waarbij de bewindvoerder wordt benoemd. Hiervoor ontvangt u vanzelf een uitnodiging van de Rechtbank (zie voor een uitgebreide beschrijving onder ‘Bewindvoering’).

Wie kunnen bewindvoering aanvragen?

Bewindvoering kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de partner en familieleden tot en met de vierde graad, of de zorginstelling. Als dit niet mogelijk is, kan de aanvraag ook worden gedaan door de officier van justitie.

Wat zijn de kosten voor bewindvoering en inkomensbeheer?

De tarieven per pakket kun je vinden onder ‘Tarieven’.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure bij de Kantonrechter?

Afhankelijk van de complexiteit van de financiële situatie kan de aanvraag tot onderbewindstelling binnen 2 tot 6 weken bij de Kantonrechter ingediend worden.

Wanneer zeg ik de bewindvoering op?

Dit kan niet zomaar. De bewindvoering kan worden beëindigd door een verzoek in te dienen bij de Kantonrechter. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak van het instellen van het bewind niet meer bestaat. Dus als je weer in staat bent je eigen financiën te regelen (zie voor beschrijving Bewindvoering is eindig).

Wat gebeurt er als je onder bewind staat en je komt te overlijden?

Bewindvoering eindigt zodra degene, die onder bewind staat, komt te overlijden. Wij kunnen dan geen handelingen meer verrichten. Alle zaken zullen dan in overleg met de nabestaanden worden afgewikkeld en worden overgedragen aan een notaris.

Doet SBB Zomerland ook de belastingaangifte?

Aangifte voor de Belastingdienst hoort bij de taken van de bewindvoerder.

Kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?

SBB Zomerland verstrekt maandelijks als je dat wilt een financieel overzicht van al je inkomsten en uitgaven.

Ik heb een aantal vragen over mijn administratie. Kan ik mijn bewindvoerder spreken?

Je kunt altijd tijdens het spreekuur op werkdagen van 09.00 – 11.00 uur telefonisch contact opnemen met je bewindvoerder. Ook kun je een terugbelverzoek via de website vragen, of een mail aan info@sbbzomerland.nl met je vraag.

Ik sta onder bewind bij SBB Zomerland en ontvang thuis post. Wat moet ik hiermee doen?

Alle post over jouw financiën moet naar jouw bewindvoerder gestuurd worden: SBB Zomerland, Postbus 151, 3240 AD Middelharnis. Meld ons a.u.b. in een e-mail, wat je aan ons hebt toegestuurd en wanneer op info@sbbzomerland.nl

Kunnen jullie voor mij sparen?

Als je inkomsten en uitgaven dat toelaten, kun je in overleg met je bewindvoerder afspreken, hoeveel je wilt/kunt sparen.

Bij wie loopt mijn bankrekening?

SBB Zomerland werkt samen met de Rabobank. Als SBB Zomerland door de Kantonrechter is benoemd als jouw bewindvoerder openen wij een beheerrekening en een spaarrekening op jouw naam en indien gewenst een leefgeldrekening bij de Rabobank.

Mijn inkomsten zijn nu voor het eerst naar de beheerrekening, die SBB Zomerland op mijn naam geopend heeft, overgemaakt. Hoe gaat het nu verder?

Vanaf dit moment zal de bewindvoerder zorgen, dat al je betalingen worden gedaan en dat je leefgeld ontvangt zoals afgesproken in de begroting.

Mijn woonsituatie gaat veranderen. Wat nu?

Bij verhuizen kunnen de nodige kosten ontstaan. Het is daarom belangrijk dat je de verhuizing tijdig vooraf bij je bewindvoerder aangeeft, om door te spreken wat er allemaal gaat wijzigen en of de verhuizing financieel voor jou mogelijk is.

Hoe wordt er omgegaan met het leefgeld/zakgeld tijdens de feestdagen?

SBB Zomerland zorgt ervoor, dat het leefgeld op tijd op je bankrekening staat door in de periode van feestdagen af te wijken van de vaste betaaldagen en al eerder geld over te maken. De wijziging van betalingsdagen staat altijd tijdig op onze website aangegeven.