Hoe bewindvoering aanvragen: Alles wat je moet weten

Neem gerust contact met ons op, samen kijken we of bewind bij jou past.
Twee medewerkers die kunnen helpen met bewindvoering aanvragen.

In dit artikel gaan we bespreken hoe je bewindvoering kunt aanvragen en alles wat je moet weten over dit onderwerp. Bewindvoering is een juridische procedure die wordt gebruikt om iemands financiële zaken te regelen wanneer die persoon hier zelf niet toe in staat is. Het kan worden ingezet bij situaties waarin iemand door bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking zijn of haar financiën niet meer zelf kan beheren.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die wordt opgelegd door de rechtbank. Het doel van bewindvoering is om de financiële belangen van de betrokkene te beschermen. Een bewindvoerder wordt aangesteld om het vermogen van de persoon onder bewind te beheren. Dit houdt in dat de bewindvoerder verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën, het betalen van rekeningen en het regelen van financiële zaken.

De rol van een bewindvoerder

De bewindvoerder heeft als taak om het vermogen van de betrokkene te beheren en te beschermen. Dit betekent dat de bewindvoerder beslissingen neemt over de financiële zaken van de betrokkene, zoals het betalen van rekeningen, het afsluiten van verzekeringen en het regelen van belastingaangiftes. De bewindvoerder moet hierbij altijd handelen in het belang van de betrokkene.

Verschillende soorten bewindvoering

Er zijn verschillende soorten bewindvoering, afhankelijk van de situatie van de betrokkene. Zo is er bijvoorbeeld beschermingsbewind, dat gericht is op mensen die door een lichamelijke of geestelijke beperking hun financiën niet zelf kunnen beheren. Daarnaast is er ook nog budgetbeheer, wat meer een vorm van ondersteuning is waarbij de betrokkene zelf nog wel zeggenschap heeft over zijn of haar financiën.

Naast beschermingsbewind en budgetbeheer bestaat er ook nog mentorschap. Mentorschap richt zich op het behartigen van de persoonlijke belangen van de betrokkene, zoals zorg, welzijn en huisvesting. Een mentor wordt aangesteld om de betrokkene te ondersteunen en te vertegenwoordigen op het gebied van niet-financiële zaken.

Verder is het belangrijk om te weten dat bewindvoering een tijdelijke of langdurige maatregel kan zijn, afhankelijk van de situatie van de betrokkene. De rechtbank bepaalt de duur van het bewind, maar het kan altijd worden gewijzigd of beëindigd als de omstandigheden veranderen.

Het proces van bewindvoering aanvragen

Het aanvragen van bewindvoering kan een ingewikkeld proces zijn, maar met de juiste informatie kun je goed voorbereid aan de slag gaan.

Eerste stappen in het aanvraagproces

De eerste stap in het aanvraagproces is om contact op te nemen met een bewindvoerder. Deze kan je helpen en begeleiden bij het hele proces. Samen met de bewindvoerder kun je bekijken of bewindvoering in jouw situatie nodig en wenselijk is. Vervolgens zal de bewindvoerder je helpen bij het verzamelen van de benodigde documenten voor de aanvraag.

Een bewindvoerder is een professional die gespecialiseerd is in financiële zaken en juridische procedures. Ze hebben kennis van de wet- en regelgeving omtrent bewindvoering en kunnen je adviseren over de beste aanpak voor jouw specifieke situatie. Het is belangrijk om een bewindvoerder te kiezen die ervaring heeft en bij wie je je op je gemak voelt, omdat je gedurende het proces nauw met elkaar zult samenwerken.

Documenten die nodig zijn voor de aanvraag

Bij bewindvoering aanvragen zijn bepaalde documenten nodig. Het gaat onder andere om een identiteitsbewijs, een medische verklaring waaruit blijkt dat je niet in staat bent om je financiën zelf te beheren en een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Het is belangrijk om te begrijpen waarom deze documenten nodig zijn. Een identiteitsbewijs is vereist om je identiteit te kunnen verifiëren, terwijl een medische verklaring aantoont dat je daadwerkelijk hulp nodig hebt bij het beheren van je financiën. Het uittreksel uit de BRP is nodig om je persoonlijke gegevens te controleren en te bevestigen.

Daarnaast kunnen er nog aanvullende documenten nodig zijn, zoals recente bankafschriften, een overzicht van inkomsten en uitgaven en eventuele schulden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle documenten compleet en up-to-date zijn, zodat de aanvraag soepel kan verlopen.

Wat te verwachten na de aanvraag

Nadat de aanvraag is ingediend, zal de rechtbank de aanvraag beoordelen. Dit kan enige tijd duren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal er een zitting plaatsvinden waarbij de bewindvoering officieel wordt uitgesproken. Na de uitspraak zal de bewindvoerder starten met het beheren van de financiën en het regelen van zaken zoals het betalen van rekeningen en het afhandelen van schulden.

Het is belangrijk om te beseffen dat bewindvoering een langdurig proces kan zijn. Het kan enige tijd duren voordat alles is geregeld en de financiële situatie weer stabiel is. Gedurende deze periode zal de bewindvoerder nauw met je samenwerken om ervoor te zorgen dat alle financiële verplichtingen worden nagekomen en dat er een solide basis wordt gelegd voor de toekomst.

De kosten van bewindvoering

Bewindvoering aanvragen brengt kosten met zich mee.

Gemiddelde kosten van bewindvoering

De kosten van bewindvoering kunnen per bewindvoerder verschillen, maar over het algemeen liggen deze tussen de 100 en 150 euro per maand. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de financiële situatie.

Financiële ondersteuning en subsidies

Voor mensen met een laag inkomen bestaat er soms de mogelijkheid om financiële ondersteuning of subsidies te ontvangen voor bewindvoering. Dit kan bijvoorbeeld via de gemeente of via andere instanties. Het is de moeite waard om hier naar te informeren om zo de kosten van bewindvoering te verlagen.

Rechten en plichten onder bewindvoering

Onder bewindvoering heb je bepaalde rechten en plichten.

Wat zijn uw rechten?

Als onder bewind gestelde persoon behoud je bepaalde rechten. Zo heb je het recht om geïnformeerd te worden over de financiële situatie en de genomen beslissingen. Daarnaast behoud je ook het recht om betrokken te worden bij belangrijke beslissingen die jouw financiën aangaan.

Wat zijn uw plichten?

Onder bewindvoering heb je ook bepaalde plichten. Zo ben je verplicht om alle relevante gegevens en documenten aan de bewindvoerder te verstrekken. Daarnaast dien je ook mee te werken aan de uitvoering van het bewind en dien je gemaakte afspraken na te komen.

Veelgestelde vragen over bewindvoering

Hieronder beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over bewindvoering.

Hoe lang duurt bewindvoering?

De duur van bewindvoering kan variëren per situatie. In sommige gevallen kan bewindvoering tijdelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand tijdelijk niet in staat is om zijn of haar financiën zelf te beheren. In andere gevallen kan bewindvoering langdurig zijn, bijvoorbeeld bij mensen met blijvende beperkingen. Het is raadzaam om dit met de bewindvoerder te bespreken.

Kan ik mijn bewindvoerder kiezen?

In principe is het niet mogelijk om zelf een bewindvoerder te kiezen. De rechtbank benoemt een bewindvoerder op basis van de aanvraag en de beschikbaarheid van bewindvoerders. Wel is het mogelijk om een voorkeur aan te geven voor een bepaalde bewindvoerder, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de rechtbank.

Overige nieuwsberichten

29/11/2023

Jubileum collega Richard

Een gezellige lunch ter gelegenheid van het 40-jarig werkjubileum van onze collega Richard.

19/10/2023

Nieuwe website

Wij zijn super trots. Samen met UPFRONT hebben we een moderne en toegankelijke website kunnen realiseren.

Contact opnemen

Vul onderstaande gegevens in, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.