◄ Terug

Tarieven 2022

Pakket Omschrijving Per maand Per jaar
Pakket A Voorschotfaciliteit € – € –
Pakket B Administratieve dienstverlening i.o.v. wettelijk vertegenwoordiger € 39,17 € 470,00
Pakket C Uitgebreide administratieve dienstverlening i.o.v. wettelijk vertegenwoordiger;

 

Opmaken Rekening en Verantwoording 

Tarief pakket C is overeenkomstig het tarief familiebewindvoerder Regeling beloning CBM.

€ 56,25

€ 675,00

 

€ 220,00

  Eenmalige kosten intake   €  439,00

Het tarief bewindvoering is overeenkomstig het landelijk vastgestelde tarief Regeling beloning CBM

Pakket D standaard beloning

 

 

problematische schulden

€  103,75

 

 

€ 134,25

€ 1.245,00

 

 

€ 1.611,00

  Eenmalige kosten intake   €    586,00
  Eenmalige kosten indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden   €    439,00
  Extra werkzaamheden per uur   €    73,20
  Opmaken Rekening en Verantwoording en afwikkeling dossier bij vertrek of overlijden van de cliënt   €   220,00
 

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

  €   366,00
  Tarief bewindsvoering 2-persoons huishouden: beide partners 60% van het tarief € 62,21 €   746,50

Vergoeding van de kosten

Bovengenoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Cliënten met een inkomen op bijstandsniveau en beperkt vermogen kunnen (in veel gevallen) voor de kosten van bewindvoering een beroep doen op de bijzondere bijstand bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Dit betreft ook de intakekosten. SBB Zomerland verzorgt deze aanvraag na het instellen van het bewind door de kantonrechter.

Voor de intakekosten verzorgt de bewindvoerder de opstart van de bewindvoering. Hiertoe behoren de volgende werkzaamheden:

  • aanvragen bewind en meegaan naar de zitting;
  • het in kaart brengen van de samenstelling van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen;
  • aanvragen van uitkering en toeslagen;
  • aanvragen van bankrekeningen;
  • aanschrijven van alle bij het bewind betrokken organisaties.