◄ Terug

Tarieven 2023

Pakket Omschrijving Per maand Per jaar
Pakket A Voorschotfaciliteit € – € –
Pakket B Administratieve dienstverlening i.o.v. wettelijk vertegenwoordiger € 39,17 € 470,00
Pakket C Uitgebreide administratieve dienstverlening i.o.v. wettelijk vertegenwoordiger;

Opmaken Rekening en Verantwoording 

Tarief pakket C is overeenkomstig het tarief familiebewindvoerder Regeling beloning CBM.

€ 56,25

€ 675,00

€ 220,00

  Eenmalige kosten intake   €  439,00

Het tarief bewindvoering is overeenkomstig het landelijk vastgestelde tarief Regeling beloning CBM

Pakket D standaard beloning

problematische schulden

€  103,75

€ 134,25

€ 1.245,00

€ 1.611,00

  Eenmalige kosten intake   €    586,00
  Eenmalige kosten indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden   €    439,00
  Extra werkzaamheden per uur   €    73,20
  Opmaken Rekening en Verantwoording en afwikkeling dossier bij vertrek of overlijden van de cliënt   €   220,00
 

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

  €   366,00
  Tarief bewindsvoering 2-persoons huishouden: beide partners 60% van het tarief € 62,21 €   746,50

Vergoeding van de kosten

Bovengenoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Cliënten met een inkomen op bijstandsniveau en beperkt vermogen krijgen veelal de kosten van bewindvoering geheel of gedeeltelijk vergoed via de Gemeentelijke Sociale Dienst (in de vorm van bijzondere bijstand). Dit geldt ook voor de intakekosten. SBB Zomerland verzorgt de aanvraag nadat het bewind door de kantonrechter is ingesteld.

Met de  intakekosten worden de aanvangswerkzaamheden van het bewind bekostigt. Hieronder vallen:

  • aanvragen bewind en zitting op de Rechtbank;
  • Inventariseren van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen;
  • aanvragen van uitkering en toeslagen;
  • aanvragen van bankrekeningen;
  • aanschrijven van alle bij het bewind betrokken organisaties.