◄ Terug

Over ons

Stichting Bewindvoering en Beheer (SBB) Zomerland

Wij zijn al dertig jaar actief als bewindvoerder en beheerder van financiële administraties van derden. De stichting komt voort uit de Stichting Bewindvoering en Beheer (SBB) Zuidwester.

Als gevolg van de Kwaliteitswet van 1 januari 2014 is Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland (voorheen Stichting Bewindvoering en Beheer Zuidwester) per 1 april 2016 compleet losgekoppeld van de zorginstelling Stichting Zuidwester. SBB Zomerland is een volledig onafhankelijk financieel dienstverlener en staat onder toezicht van het landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de gezamenlijke rechtbanken. SBB Zomerland is aangesloten bij de branchevereniging HORUS en voldoet aan alle daaraan verbonden kwaliteitseisen.

De Raad van Toezicht van SBB Zomerland heeft de volgende samenstelling:

  •    Dhr. H. Noteboom MBA, voorzitter
  •    Mw. mr. M.C.L. Boddé-Lemmers, lid
  •    Dhr. mr. J.J. Meeuwsen, lid
  •    Dhr. N.D.R. Jaspers, lid
  •    Vacature

De dagelijkse leiding van SBB Zomerland is ondergebracht bij de directeur/bestuurder, de heer Will van Vliet. De bewindvoerders van de Front-office en de medewerkers van de Back-office zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie SBB Zomerland, zodat de professionaliteit en kennis gewaarborgd zijn. Waar mogelijk zijn de processen geautomatiseerd om zo efficiënt mogelijk, juist en tijdig de dienstverlening uit te voeren. Vanuit onze oorsprong richten we ons op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de loop der tijd is dit uitgebreid met dienstverlening naar andere kwetsbare groepen in onze samenleving die moeite hebben met het beheer van hun financiën.

Onze missie:

Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland (SBB) is een onafhankelijke professionele stichting zonder winstoogmerk met als doelstelling om in de vorm van beschermingsbewind en budgetbeheer kwetsbare burgers, die als gevolg van een psychische, psycho-geriatrische, verstandelijke of lichamelijke beperking (tijdelijk) niet meer in staat zijn om hun belangen op het gebied van financiën zelf te behartigen.

In ons dagelijks werk en handelswijze staan onze kernwaarden centraal:

Betrouwbaar, essentieel als je op het geld van iemand anders past

Transparant, open over wat we doen en hoe we het doen

Betrokken, een persoonlijke benadering van de cliënt in samenwerking met andere hulpverleners

Onze visie:

Stichting Bewindvoering en Beheer Zomerland beschermt de vermogensrechtelijke belangen van  hen, die daartoe zelf (tijdelijk) niet in staat zijn. Door overzicht en structuur aan te brengen in de financiële situatie van de cliënt bieden wij financiële stabiliteit  en inzicht voor de cliënt, zodat hij  rust ervaart op gebied van zijn financiën. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Het team van SBB Zomerland

SBB Zomerland werkt met een gemotiveerd en professioneel team, met veel verstand van geld en geldzaken. Wij bieden mensen met een zorgvraag ondersteuning bij hun financiële beheer op een niveau dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden. We nemen wat meer tijd om dingen uit te leggen en gebruiken geen moeilijke taal.

De bewindvoerders zijn speciaal opgeleid om dit werk te doen. Alle medewerkers, die werken bij SBB Zomerland, voldoen aan de eisen die de Rechtbank stelt. Als cliënt heb je een vaste bewindvoerder. Die weet precies hoe het bij jou geregeld is en welke afspraken gemaakt zijn. Als er iets is, of als je iets wilt, kun je de bewindvoerder bellen tijdens het spreekuur of je stuurt een mail. Als de afspraak gemaakt is, dat jouw persoonlijk begeleider voor jou contact heeft met de bewindvoerder, kan dit ook. Als jouw bewindvoerder niet aanwezig is, en je vraag heeft haast, dan neemt een collega het over en kijkt die of hij/zij jou verder kan helpen.

Ons team bestaat uit de volgende medewerkers:

Front-office

  • Richard Muller, bewindvoerder
  • Marcel van Prehn, bewindvoerder
  • Elma Dogge, bewindvoerder
  • Will van Vliet, bewindvoerder
  • Petra van Dijk, assistent bewindvoerder
  • Anouk Brevé, assistent bewindvoerder
  • Jodi Nendissa, assistent bewindvoerder
  • Anja Weijers, assistent bewindvoerder

Back-office

  • Petra de Vos, medewerkster
  • Jodi Nendissa, assistent bewindvoerder
  • Anja Weijers, assistent bewindvoerder
  • Rob van Es, senior medewerker

Directeur, bestuurder

  • Will van Vliet

Voor contact, zie onze contactgegevens.