◄ Terug

Financieel pakket C

Financieel pakket C

(Uitgebreide administratieve dienstverlening i.o.v. wettelijk vertegenwoordiger)

 Voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms moeilijk om hun financiën zelf bij te houden. Vaak nemen ouders/verzorgers het financieel beheer dan op zich in de vorm van curator- of bewindvoerderschap. Met financieel beheer wordt bedoeld, het regelen van uitkeringen, huurtoeslag, gemeentelijke belastingen en vaste lasten. Om dit allemaal goed te regelen en bij te houden is tegenwoordig niet eenvoudig. SBB Zomerland kan hierbij uitgebreide administratieve ondersteuning  bieden met het financiële pakket C.

Welke administratieve ondersteuning wordt geboden?

Wij beheren het afgesproken budget (de begroting). Jaarlijks vooraf wordt in overleg met de wettelijk vertegenwoordiger (en eventueel de persoonlijk begeleider) een begroting opgesteld.

Hoe wordt dit geregeld?

 • We beginnen met een intakeformulier. Dit wordt opgestuurd naar de wettelijk vertegenwoordiger. Hierna vindt een intakegesprek plaats, waarbij het formulier besproken wordt, zodat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de financiële situatie van de cliënt. Wij kijken daarbij ook naar de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen, of om de lasten te verminderen. Hiervoor worden eenmalig intakekosten in rekening gebracht.
 • Zodra de administratieve ondersteuning start, komt het inkomen van de cliënt niet meer binnen op de eigen bankrekening.
 • Alle inkomsten worden overgemaakt op een beheerrekening op naam van de cliënt, die SBB Zomerland opent bij de Rabobank. Jaarlijks vooraf wordt in overleg met u (en eventueel de persoonlijk begeleider van de cliënt) een begroting opgesteld. Om u te helpen zijn de werkelijke inkomsten en uitgaven van de laatste 12 maanden aangegeven. Maakt u korter dan 1 jaar gebruik van dit financiële pakket, dan ziet u de bedragen vermeld vanaf de startdatum. Als u akkoord bent, ondertekent u als wettelijk vertegenwoordiger de begroting en nemen wij het financiële beheer over. We zorgen, dat alle betalingen op tijd worden gedaan.
 • De vaste lasten zoals premie ziektekostenverzekering, eigen bijdrage CAK, telefoon, was- en administratiekosten worden in opdracht van SBB Zomerland van de rekening van de cliënt betaald (voorwaarde is, dat het saldo van de bankrekening toereikend is, roodstand is niet toegestaan!).
 • Het geld dat overblijft, is het budget dat wordt gebruikt voor leefgeld, kleding, vakantie, abonnementen, computer e.d. (zoals afgesproken in de begroting).
 • Vier keer per jaar ontvangt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen drie maanden. Op dit overzicht is ook te zien, hoeveel er nog kan worden uitgegeven in de rest van het jaar. Via het portal van SBB Zomerland kunt u maandelijks de overzichten digitaal ontvangen (hiervoor is een emailadres vereist).

 Wat wordt bij pakket C o.a. gedaan?

 • Controleren van loon en/of uitkering
 • Administreren, controleren en betalen van alle uitgaven
 • Advies over jaarlijkse begroting en bijzondere uitgaven
 • Correspondentie met externe instanties
 • Periodieke verantwoording van alle inkomsten en uitgaven
 • Eenvoudige belastingaangifte
 • Verzorging van ziektekostenverzekering/aanvraag zorgtoeslag
 • Opstellen Rekening en Verantwoording voor de Rechtbank
  (voorwaarde hiervoor is, dat wij tijdig moeten beschikken over de hiervoor benodigde gegevens om een volledig financieel beeld te kunnen presenteren (denkt u hierbij aan het Financieel jaaroverzicht van de bank met de begin- en eindsaldi van de spaarrekeningen en deposito’s)

Wat kost dit?