◄ Terug

Financieel pakket B

Financieel pakket B (Administratieve dienstverlening)

De keuze voor pakket B is alleen mogelijk voor wettelijke vertegenwoordigers van cliënten, die 24-uurs zorg afnemen bij Stichting Zuidwester.

Een aantal wettelijk vertegenwoordigers maakt de keuze om de financiële privé-administratie van de cliënt zelf te doen. In de praktijk blijkt, dat het binnen de woningen veelal niet haalbaar is om geen enkele administratieve handeling voor deze cliënten te verrichten. SBB Zomerland ondersteunt Zuidwester bij het afwikkelen van de administratieve dienstverlening bij uitgaven op de groep.

Welke administratieve verlening wordt geboden?

De uitgaven op de groep worden gedaan door de medewerker op de woning volgens de vooraf met de wettelijk vertegenwoordiger opgestelde begroting.

 Hoe wordt dit geregeld?

  • Jaarlijks vooraf wordt in overleg met de wettelijk vertegenwoordiger (en eventueel de persoonlijk begeleider) een begroting opgesteld. Om u te helpen zijn de werkelijke inkomsten en uitgaven van de laatste 12 maanden aangegeven. Maakt u korter dan een jaar gebruik van dit financiële pakket, dan ziet u de bedragen vermeld vanaf de startdatum.
  • Op deze begroting komen alleen de uitgaven op de groep voor (bijv. vakanties, uitstapjes, cadeautjes, kleding).
  • SBB Zomerland opent op naam van de cliënt een betaalrekening bij de Rabobank. De wettelijk vertegenwoordiger zorgt (maandelijks/per kwartaal) vooraf, dat op de betaalrekening voldoende saldo staat om de betalingen te kunnen voldoen.
  • De uitgaven, die op de woning voor de cliënt worden gedaan en de doorbelasting van de administratie- en waskosten, worden hiermee verrekend.
  • De vaste lasten zoals premie ziektekostenverzekering, eigen bijdrage CAK, telefoon etc. worden door de ouder/verzorger zelf betaald.
  • Per kwartaal (achteraf) ontvangt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen drie maanden. Op dit overzicht is ook te zien, hoeveel er nog kan worden uitgegeven in de rest van het jaar. Via het portal van SBB Zomerland kunt u maandelijks de overzichten digitaal ontvangen (hiervoor is een emailadres vereist).

 Wat kost dit?

Kan iedere cliënt hiervoor kiezen?

Voorwaarde bij keuze van dit pakket is, dat de financiële administratie door de wettelijk vertegenwoordiger zelf gedaan wordt en dat de cliënt 24-uurs zorg afneemt bij Stichting Zuidwester.