◄ Terug

Financieel pakket A

Financieel pakket A (Voorschotfacilitieit)

De keuze voor pakket A is alleen mogelijk voor wettelijke vertegenwoordigers van cliënten, die 24-uurs zorg afnemen bij Stichting Zuidwester en waarbij de administratie in eigen beheer is bij de wettelijk vertegenwoordiger.

 Een aantal wettelijk vertegenwoordigers maakt de keuze om de financiële privé-administratie van de cliënt zelf te doen. In de praktijk blijkt, dat het binnen de woningen veelal niet haalbaar is om geen enkele administratieve handeling voor deze cliënten te verrichten. SBB Zomerland ondersteunt Zuidwester bij het afwikkelen van de administratieve dienstverlening bij kleine uitgaven op de groep.

Welke administratieve verlening wordt geboden?

Kleine uitgaven op de groep worden gedaan door de medewerker op de woning en maandelijks achteraf in rekening gebracht bij de wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe wordt dit geregeld?

  • de kleine uitgaven op de woning (zoals rookwaren, snoepgoed, een cadeautje) worden door de medewerker op de woning ingeboekt in het WebKasBankBoek (WKBB) op naam van de cliënt.
  • Aan het einde van de maand wordt het WKBB afgesloten op de woning en vindt verrekening met de wettelijk vertegenwoordiger plaats vanuit SBB Zomerland door het versturen van een factuur met als bijlage een specificatie van de uitgaven van de betreffende maand.
  • door ondertekening van het keuzeformulier verplicht de wettelijke vertegenwoordiger zich tot betaling van de factuur binnen vier weken na factuurdatum.
  • Bij een betalingsachterstand van 3 maanden stopt deze administratieve ondersteuning op de woning.

 Wat kost dit?

  • Aan deze administratieve ondersteuning zijn voor de wettelijk vertegenwoordiger geen kosten verbonden.

Kan iedere cliënt hiervoor kiezen?

Voorwaarde bij keuze van dit pakket is, dat de financiële administratie door de wettelijk vertegenwoordiger zelf gedaan wordt en dat de cliënt 24-uurs zorg afneemt bij Stichting Zuidwester.

Voor meer informatie zie bijgaand document: Keuzeformulier-pakket-A-voorschot-faciliteit-2021