◄ Terug

Financieel Pakket D

Financieel Pakket D (Bewindvoering)

Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn mensen in Nederland voor de wet meerderjarig en dus handelingsbekwaam. Handelingsbekwaam betekent, zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Omgaan met geld, uitkeringen en toeslagen kan best ingewikkeld zijn, soms té ingewikkeld. Stichting Bewindvoering en Beheer (SBB) Zomerland ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, die hun financiën niet zelf kunnen regelen. Na benoeming door de rechtbank kan SBB Zomerland op verzoek van de cliënt optreden als onafhankelijke bewindvoerder. Wij zorgen dan voor het beheer van de financiën inclusief de volledige administratieve afhandeling. Het is niet zo dat een cliënt bij de bewindvoering de regie over zijn geld volledig uit handen geeft. Het geld blijft van de cliënt op een bankrekening op zijn/haar eigen naam. We betrekken de cliënt zoveel mogelijk bij de financiële keuzes en beslissingen en zorgen regelmatig voor een financieel overzicht.

Hoe wordt dit geregeld?

 • We beginnen met een intakeformulier. Dit wordt opgestuurd naar de cliënt. Hierna vindt een intakegesprek plaats, waarbij het formulier besproken wordt, zodat we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de financiële situatie van de cliënt. We kijken daarbij ook naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen of de lasten te verminderen.
 • Als bewindvoering de beste ondersteuning blijkt voor de situatie van de cliënt wordt de aanvraag om SBB Zomerland te benoemen als bewindvoerder naar de rechtbank verstuurd. Voor de intake worden eenmalig kosten in rekening gebracht. Aan de rechtbank moeten griffiekosten worden betaald.
 • Na benoeming door de rechtbank van SBB Zomerland als bewindvoerder, start de bewindvoering.
 • Het inkomen van de cliënt komt niet meer binnen op de eigen bankrekening. De eigen bankrekening wordt door SBB Zomerland opgeheven.
 • Al de inkomsten worden overgemaakt op een beheerrekening op naam van de cliënt, die geopend wordt bij de Rabobank. Tevens zal er een spaarrekening op naam van de cliënt geopend worden.
 • Jaarlijks vooraf wordt in overleg met de cliënt (en eventueel de persoonlijk begeleider van de cliënt) een begroting opgesteld.
 • De vaste lasten zoals premie ziektekostenverzekering, eigen bijdrage AWBZ, telefoon, was- en administratiekosten etc. worden in opdracht van SBB Zomerland van de rekening van de cliënt betaald.
 • Het geld dat overblijft, is het budget dat wordt gebruikt voor leefgeld, kleding, vakantie, abonnementen, computer e.d. (zoals afgesproken in de begroting).
 • In opdracht van SBB Zomerland wordt ook, indien gewenst en mogelijk is voor de cliënt, een leefgeld-rekening op naam van de cliënt bij de Rabobank geopend. Met een pinpas kan over het volgens de begroting afgesproken leefgeld/zakgeld per week worden beschikt. Indien de cliënt dit wenst en dit aan ons aangeeft, ontvangt deze maandelijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maand. Op dit overzicht is ook te zien hoeveel er nog kan worden uitgegeven in de rest van het jaar.

Wat wordt bij pakket D (o.a.) voor de cliënt gedaan?

 • Controleren van loon en/of uitkeringen
 • Administreren, controleren en betalen van alle uitgaven
 • Advies over jaarlijkse begroting en bijzondere uitgaven
 • Correspondentie met externe instanties
 • Periodieke verantwoording van alle inkomsten en uitgaven
 • Belastingaangifte
 • Verzorging van ziektekostenverzekering/aanvraag zorgtoeslag
 • Verantwoording aan de kantonrechter

 Wat wordt bij pakket D in ieder geval niet gedaan?

 • Er worden door SBB Zomerland in ieder geval geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal SBB Zomerland doorverwijzen naar de desbetreffende instantie.

 Wat kost dit?