Kunnen jullie voor mij sparen?

Kunnen jullie voor mij sparen?

Als je inkomsten en uitgaven dat toelaten, kun je in overleg met je bewindvoerder afspreken, hoeveel je wilt/kunt sparen.