Kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?

Kan ik inzicht krijgen in mijn financiële situatie?

SBB Zomerland verstrekt maandelijks als je dat wilt een financieel overzicht van al je inkomsten en uitgaven.