Mijn inkomsten zijn nu voor het eerst naar de beheerrekening, die SBB Zomerland op mijn naam geopend heeft, overgemaakt. Hoe gaat het nu verder?

Mijn inkomsten zijn nu voor het eerst naar de beheerrekening, die SBB Zomerland op mijn naam geopend heeft, overgemaakt. Hoe gaat het nu verder?

Vanaf dit moment zal de bewindvoerder zorgen, dat al je betalingen worden gedaan en dat je leefgeld ontvangt zoals afgesproken in de begroting.