Bewindvoering aanvragen bij dementie

Neem gerust contact met ons op, samen kijken we of bewind bij jou past.
Intakegesprek voor bewindvoering aanvragen bij dementie

Het krijgen van de diagnose dementie kan een erg zware tijd zijn voor zowel de persoon die getroffen is als zijn of haar naasten. Naast de emotionele en fysieke impact kan dementie ook grote gevolgen hebben op financieel gebied. Het kan zijn dat de persoon met dementie niet meer in staat is om zelfstandig zijn of haar financiële zaken te regelen. In zulke gevallen kan het aanvragen van bewindvoering een goede oplossing zijn.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een juridische maatregel die wordt genomen wanneer iemand niet meer in staat is om zijn of haar eigen financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt dan aangesteld om deze taken over te nemen. De bewindvoerder zorgt ervoor dat alle financiële zaken van de persoon met dementie op een verantwoorde manier worden geregeld.

Bewindvoering kan worden ingesteld voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen die niet meer zelfstandig hun geldzaken kunnen regelen, mensen met een verstandelijke beperking of personen die door omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn om hun financiën te beheren. Het doel van bewindvoering is om de financiële belangen van de betrokkene te beschermen en te waarborgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van zijn of haar vermogen.

De rol van een bewindvoerder

De bewindvoerder heeft als belangrijkste taak om de financiële belangen van de persoon met dementie te behartigen. Dit betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor het beheren van de bankrekeningen, het betalen van rekeningen en het regelen van eventuele uitkeringen of toeslagen. Daarnaast is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor het doen van belastingaangifte en het bijhouden van een overzichtelijke administratie.

Verschil tussen bewindvoering en curatele

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen bewindvoering en curatele. Bewindvoering richt zich voornamelijk op financiële zaken, terwijl curatele een bredere juridische maatregel is. Bij curatele wordt niet alleen het vermogen van de persoon met dementie beschermd, maar ook zijn of haar persoonlijke belangen. Een persoon onder curatele heeft dus een curator nodig die naast financiële zaken ook beslissingen neemt over bijvoorbeeld medische behandelingen of verblijfplaats.

In Nederland is bewindvoering geregeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan de wettelijke regels en procedures omtrent bewindvoering beschreven. De kantonrechter is degene die beslist of bewindvoering wordt ingesteld en wie als bewindvoerder wordt aangesteld. De bewindvoerder legt verantwoording af aan de kantonrechter door middel van een jaarlijkse rekening en verantwoording. Op deze manier wordt toezicht gehouden op de financiële handelingen van de bewindvoerder en wordt de belangenbehartiging van de persoon met dementie gewaarborgd.

Het belang van bewindvoering bij dementie

Voor mensen met dementie is bewindvoering erg belangrijk om verschillende redenen.

Naast het beschermen van de persoonlijke en financiële belangen van iemand met dementie, speelt bewindvoering ook een cruciale rol in het waarborgen van de medische zorg die zij ontvangen. De bewindvoerder kan ervoor zorgen dat alle benodigde medische behandelingen en zorgvoorzieningen op tijd worden ingeschakeld. Waardoor de persoon met dementie de juiste ondersteuning krijgt om zo comfortabel mogelijk te leven.

Bescherming van persoonlijke en financiële belangen

Bewindvoering zorgt ervoor dat de persoon met dementie beschermd wordt tegen misbruik, verkeerde financiële beslissingen of andere vormen van financiële uitbuiting. De bewindvoerder houdt toezicht op de financiën en zorgt ervoor dat het geld op een verantwoorde manier wordt besteed.

Het bevorderen van de kwaliteit van leven

Bewindvoering kan ook bijdragen aan de kwaliteit van leven van de persoon met dementie. Doordat de financiële zaken goed worden geregeld, ontstaat er rust en kunnen andere zorgen naar de achtergrond verdwijnen. De persoon met dementie kan zich dan volledig richten op het behouden van zijn of haar autonomie en het genieten van het leven.

Een bijkomend voordeel van bewindvoering bij dementie is dat het de familie en naasten van de persoon met dementie ontlast van de stress en zorgen die gepaard gaan met het beheren van financiën en medische beslissingen. Hierdoor kunnen zij zich meer concentreren op het bieden van emotionele steun en het creëren van waardevolle herinneringen met hun dierbare. In plaats van zich constant zorgen te maken over praktische zaken.

Het proces van bewindvoering aanvragen

Wanneer je bewindvoering wilt aanvragen voor iemand met dementie, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Alleen een naaste of een direct betrokkene kan bewindvoering aanvragen voor iemand met dementie. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of goede vriend zijn. Het is belangrijk dat degene die de aanvraag doet een goede relatie heeft met de persoon met dementie. En bereid is om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

De stappen van het aanvraagproces

Het aanvragen van bewindvoering bij dementie verloopt in verschillende stappen. Allereerst moet er een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Hierin wordt uitgelegd waarom bewindvoering noodzakelijk is en wie de bewindvoerder zou moeten worden. Vervolgens zal de rechter de aanvraag beoordelen en een beslissing nemen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal er een bewindvoerder worden benoemd. Deze zal starten met het beheren van de financiën.

De rol van de rechter in bewindvoering

De rechter speelt een belangrijke rol bij het proces van bewindvoering.

Beoordeling van de aanvraag

De rechter zal de aanvraag zorgvuldig beoordelen. Hij of zij zal kijken naar de medische situatie van de persoon met dementie, de relatie tussen de aanvrager en de persoon met dementie, en de financiële situatie. Daarnaast kan de rechter ook de persoon met dementie zelf horen om te achterhalen wat zijn of haar wensen en behoeften zijn.

Toezicht op de bewindvoerder

Zodra de bewindvoering is ingesteld, zal de rechter toezicht houden op het werk van de bewindvoerder. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatige rapportages te vragen. Als er twijfels zijn over het functioneren van de bewindvoerder, kan de rechter ingrijpen en indien nodig een andere bewindvoerder aanstellen.

Veelgestelde vragen over bewindvoering bij dementie

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over bewindvoering bij dementie.

Kan ik zelf een bewindvoerder kiezen?

Ja, je kunt zelf een voorkeur uitspreken voor een bewindvoerder. De rechter zal hier rekening mee proberen te houden bij het nemen van een beslissing. Het is belangrijk dat de bewindvoerder betrouwbaar is en de belangen van de persoon met dementie goed kan behartigen.

Wat gebeurt er als de dementerende persoon het niet eens is met de bewindvoerder?

Als de persoon met dementie het niet eens is met de bewindvoerder, kan hij of zij dit aangeven bij de rechter. De rechter zal dan kijken naar de situatie en eventueel een andere bewindvoerder aanstellen als dat nodig is. Het is belangrijk dat de persoon met dementie zich gehoord en begrepen voelt.

Bewindvoering aanvragen bij dementie helpt met de persoonlijke en financiële belangen van de persoon met dementie op een goede manier worden behartigen. Het geeft rust en zekerheid in een periode waarin alles al moeilijk genoeg is. Wees goed voorbereid, vraag tijdig bewindvoering aan en zorg voor een betrouwbare bewindvoerder die de belangen van de persoon met dementie goed kan behartigen.

Overige nieuwsberichten

29/11/2023

Jubileum collega Richard

Een gezellige lunch ter gelegenheid van het 40-jarig werkjubileum van onze collega Richard.

19/10/2023

Nieuwe website

Wij zijn super trots. Samen met UPFRONT hebben we een moderne en toegankelijke website kunnen realiseren.

Contact opnemen

Vul onderstaande gegevens in, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.