Administratieve dienstverlening

Neem gerust contact met ons op, samen kijken we of we u administratief van dienst kunnen zijn.

U bent benoemd tot (particulier) beschermingsbewindvoerder of curator. Sowieso al een hele verantwoordelijkheid en dan dient u er ook nog een ingewikkelde (digitale) administratie op na te houden. U moet immers aan de Rechtbank verantwoording af leggen over het gevoerde bewind. U zult ook zeker hebben ervaren dat het een hele klus is om met overheidsinstanties als gemeentes, de belastingdienst , UWV, SVB en CAK te communiceren als u niet precies de weg weet.

SBB Zomerland kan u hierbij de helpende hand bieden.

(Leeswijzer waar hieronder “bewindvoerder” staat kan ook “curator” worden gelezen)

Welke ondersteuning kan SBB Zomerland u bieden?

SBB Zomerland kan het dagelijks financieel beheer van u overnemen en ervoor zorgen dat alle verplichte en noodzakelijke administratieve handelingen worden verricht. U bent eindverantwoordelijk maar met de expertise van SBB Zomerland bent u ervan verzekerd dat u als bewindvoerder aan alle administratieve verplichtingen voldoet.

Hoe wordt dit geregeld?

Als bewindvoerder machtigt u SBB Zomerland om een bankrekening op naam van betrokkene te beheren. Op deze bankrekening komen alle inkomsten binnen en SBB Zomerland zorgt ervoor dat alle vaste lasten op tijd worden betaald. In overleg met u (en eventueel de persoonlijk begeleider van betrokkene) wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Iedere maand ontvangt u een digitaal overzicht van de inkomsten en uitgaven op de bankrekening.

Wat kunt u van SBB Zomerland verwachten?

  • Onze dienstverlening bestaat o.a. uit de volgende zaken
  • Controleren van het loon en/of uitkering
  • Ontvangen facturen controleren, betalen en administreren
  • Advies met betrekking tot de jaarlijkse begroting en bijzondere uitgaven
  • Correspondentie met externe instanties
  • Opstellen digitaal overzicht van de mutaties op de bankrekening
  • Aanvragen zorgtoeslag
  • (eenvoudige) belastingaangifte
  • Wij maken een (concept) Rekening & Verantwoording op van de bankrekeningen waarvoor u ons gemachtigd heeft. Als u zelf nog andere vermogensbestanddelen zoals spaarrekeningen of deposito’s beheert dan dient zelf hiermee u de Rekening & Verantwoording aan te vullen. Is dit niet het geval dan kunt u de Rekening & Verantwoording ondertekenen en direct doorsturen naar de Rechtbank.

Wat kost deze administratieve dienstverlening?

Bij aanvang van de dienstverlening rekent SBB Zomerland éénmalig intakekosten. Verder betaalt u namens betrokkene een vast bedrag per maand. We noemen deze dienstverlening pakket C.

Onze tarieven vind u hier.

Aanmelden voor deze administratieve dienstverlening?

Vul het aanmeldformulier in.

U wilt uw taak als bewindvoerder helemaal overdragen?

Het kan zijn dat het u op enig moment te zwaar valt om uw taak als bewindvoerder uit te voeren. SBB Zomerland is dan wellicht de aangewezen professionele instantie om het bewind over te nemen.

Wilt u meer informatie of wilt u de wijziging van bewind direct aanvragen?

Kijk dan hier.

Overige administratieve dienstverlening

SBB Zomerland levert nog een tweetal administratieve diensten die alleen beschikbaar zijn voor (de bewindvoerders van) cliënten die 24-uurs zorg afnemen bij Zuidwester: namelijk pakket A en pakket B.

Pakket A, wat houdt dat in?

Omdat je bij Zuidwester 24-uurs zorg afneemt heeft je bewindvoerder de mogelijkheid om gebruik te maken van pakket A, de zogenaamde voorschotfaciliteit. Zuidwester schiet kleine contante uitgaven voor, die voor jou op de groep worden gedaan.

Het gaat bijvoorbeeld om rookwaren, snoepgoed, een cadeautje of jouw aandeel in een gezamenlijk uitje. Dit is zo geregeld in de Wet langdurige zorg. Zuidwester is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling. SBB Zomerland voert in opdracht van Zuidwester pakket A uit.

Het is in dit verband belangrijk om te weten dat medewerkers van Zuidwester voor jou geen contant geld mogen bewaren of beheren, ook niet in de kluis op de woning. Ook mogen ze jouw pinpas niet gebruiken of in beheer hebben.

De voorgeschoten bedragen worden door een medewerker op de woning in het digitale WebKasBankBoek (WKBB) vastgelegd. SBB Zomerland maakt iedere maand een factuur (met specificatie) op waarmee je bewindvoerder de kosten aan Zuidwester kan terugbetalen.

Wat kost pakket A?

Er zijn voor jou geen kosten aan verbonden. De kosten worden vanuit de Wet langdurige zorg vergoed.

Aanmelden voor pakket A?

Vul het aanmeldformulier in.

Pakket B, wat houdt dat in?

In de praktijk is het niet altijd mogelijk om je geldzaken op de groep tot kleine contante uitgaven te beperken. Soms moeten er voor jou grotere bedragen worden betaald of moeten de betalingen direct per pin of internetbankieren worden voldaan.

Je bewindvoerder heeft bijvoorbeeld afgesproken dat je persoonlijk begeleider je kleding koopt of die speciale stoel wordt voor jou via internet besteld. Je persoonlijk begeleider regelt en betaalt het taxivervoer naar huis. Je fiets moet worden gerepareerd of de kapper moet worden betaald. Je bewindvoerder is voor de financiële afhandeling van deze zaken verantwoordelijk maar krijgt dit in de praktijk niet geregeld zonder hulp van je persoonlijk begeleider. Vaak ontstaat dan het plan om hiervoor geld op de woning in bewaring te geven. Medewerkers van Zuidwester mogen echter geen contant geld voor jou bewaren, ook niet in de geldkluis op de woning. Ook mogen zij geen pinpas in bezit hebben om jouw uitgaven te doen.

Omdat je bij Zuidwester 24-uurs zorg afneemt heeft je bewindvoerder de mogelijkheid om voor deze uitgaven gebruik te maken van pakket B.

In opdracht van je bewindvoerder opent SBB Zomerland een bankrekening op jouw naam. Je bewindvoerder machtigt SBB Zomerland om deze rekening te beheren. In overleg met je bewindvoerder (en eventueel je persoonlijk begeleider) wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Hierop staan de uitgaven die je bewindvoerder dat jaar ten behoeve van jou wil/kan uitgeven, zoals vakanties, uitstapjes, cadeaus, kleding, reparaties, abonnementen en meubilair. Een medewerker op de woning boekt de uitgaven in het digitale WebKasBankBoek. (WKBB).

Zuidwester schiet de uitgaven voor, maar omdat het hier om grote(re) privé-uitgaven gaat wil de zorginstelling wel zeker weten dat je de voorgeschoten bedragen kan terugbetalen. Je bewindvoerder zorgt ervoor dat er steeds voldoende saldo op de door SBB Zomerland beheerde bankrekening staat. Iedere maand ontvangt je bewindvoerder een digitaal overzicht van de inkomsten en uitgaven op deze bankrekening.

Wat kost pakket B?

Onze tarieven vind je hier.

Aanmelden voor pakket B?

Vul het aanmeldformulier in.

Brochure

Klik op de brochure om het bestand te openen.

Contact opnemen

Vul onderstaande gegevens in, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.